iPhone 11R mới có 4 GB RAM, mặc định chạy trên iOS 13.1?
  • 0
  • Anh Quân

iPhone 11R mới có 4 GB RAM, mặc định chạy trên iOS 13.1?

Dựa vào dữ liệu điểm Genkbench cho thấy model iPhone 12,1 - được cho là bản nâng cấp của iPhone XR ở hiện tại (iPhone 11R?). Nó được chạy trên nền tảng iOS 13.1, chip Apple A13 và có sấp...

Xem thêm
0
SGTECH SHOP back to top